Gemeente Kasterlee
Aankondiging van een opdracht

Infrastructuurwerken kruispunt Kapelhof

Herinrichting van kruispunt Kapelhof/N134 in asfalt van kmpt 0,450 tot kmpt 0,750 met de aanleg van een ventweg in asfalt (Kiss- & ride zone) met beveiligde oversteek en fiets- en voetpaden in betonstraatstenen.

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Kasterlee
Postadres
Markt 1, 2460 Kasterlee, BE
Contactpunt(en)
IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel
Ter attentie van
Greet De Ruysscher

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie specificaties bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie specificaties bestek.

Eventuele minimumeisen:

Zie specificaties bestek.

Vakbekwaamheid

Zie specificaties bestek.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Categorie: C5