Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

N202 Grimbergen - 's Gravenmolenstraat + De Merodestraat + Lagesteenweg + N211

Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen
Projectnummers 2071-2082-2114 Grimbergen:
N202 : 3V project : ’s Gravenmolenstraat + Merodestraat + Lagesteenweg
N211 : RWA-riolering + buffergracht Maalbeek
N202: fietspad van De Merodestraat tot Spaanse Lindenbaan

Publicatiedatum
12-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233140 - Wegwerkzaamheden
45233144 - Bouwen van bovengrondse kruising
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3, IV.3.4 en IV.3.8
In plaats van
13-10-2015 10:00
Te lezen
15-10-2015 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3 nadere inlichtingen
Toe te voegen tekst
Het invulformulier dat is bij te voegen bij de offerte en dat in het bestek te vinden is bij bijlage E, geldt als intentieverklaring dat de veiligheidsvoorschriften zullen worden gevolgd en dat de risicoanalyse desgevallend zal worden aangepast. In dit document dient eveneens een prijsberekening te worden gemaakt en dienen de eventuele bijkomende veiligheidsmaatregelen te worden beschreven