Vooraankondiging

Fietsen door de bomen

Het project Fietsen Door De Bomen is gelegen in het bos van Bosland te Hechtel-Eksel en bestaat uit enerzijds een fietsbrug van ongeveer 552 m lang en anderzijds een fietspaviljoen.
De fietsbrug vertrekt spiraalsgewijs vanaf het maaiveld tot een hoogte van 10m om daarna spiraalsgewijs terug op het maaiveld te komen. De fietsbrug is opgevat als een stalen constructie uit weervast staal die zich naadloos lijkt in te passen in de omgeving: zowel de kleur als de slankheid van de kolommen van de constructie refereren rechtstreeks naar de naaldbomen in het bos. De fietsbeleving Fietsen Door De Bomen zal een nieuwe trekpleister en attractie worden in het bos van Bosland.


Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
07-12-2017
Deadline
08-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Toerisme Limburg vzw
Postadres
Universiteitslaan 3
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11305500
Fax
-
E-mail
ellen.triangle@limburg.be
Hoofdadres
http://www.toerismelimburg.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293050