OCMW Kortrijk
Aankondiging van een gegunde opdracht

Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk - Fase 8+9: woningen 7-8-9 en 3-4-5-6

Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk - Fase 8+9: woningen 7-8-9 en 3-4-5-6

Publicatiedatum
09-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Kortrijk
Postadres
Budastraat 27, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Rik Lambert

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

3898068.75 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Monument Vandekerckhove NV
Postadres
-
Titel
Restauratiedossier Begijnhof Kortrijk - Fase 8+9: woningen 7-8-9 en 3-4-5-6
Waarde
3898068.75 EUR