Pidpa
Aankondiging van een opdracht

Niel: Rioleringswerken in Emiel Dewittstraat

Niel: Rioleringswerken in Emiel Dewittstraat
• Opbreken van bestaande wegenis inclusief fundering en onderfundering: asfaltverharding,
• Droog grondverzet (afgraving, uitgraving) voor riolering en nieuwe grachten
• Plaatsen nieuwe rioleringsbuizen (fundering, omhulling en aanvulling): DWA en RWA in beton
• Plaatsen van kokerelementen
• Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering
• Kunstwerken: plaatsen inspectieputten.
• Funderingswerken: Onderfundering type II, steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling,
steenslagfundering met continue korrelverdeling, steenslagfundering type IIA, zandcementfundering,
fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen.
• Plaatsen van lijnvormige elementen: trottoirbanden van natuursteen (uit hergebruik en nieuw),
geprefabriceerde kantstroken en trottoirbanden
• Plaatsen van watergreppel in kasseien
• Asfaltverhardingen
• Bestrating in kasseien
• Bestrating in betonstraatstenen
• Bestrating in waterdoorlatende verhardingen
• Plaatsen straatmeubilair
• Groenaanleg en groenonderhoud

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa
Postadres
Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, BE
Ter attentie van
Marc De Laet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 5, Categorie: C1