Snoeck en partners nv
Aankondiging van een opdracht

2109 Kortrijk De Branding W.A.A.K. vzw Bouwen tehuis werkenden - Lot vloerwerken en wandbetegeling

vloerwerken (isolatie + chapes + keramische tegels) en wandbetegeling ( keramische tegels )

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 08:30
Opdrachtcodes (CPV)
45430000 - Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Snoeck en partners nv
Postadres
Engelse Wandeling 70, 8510 Marke, BE
Contactpunt(en)
Decock Nel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

naam en rechtsvorm

Economische en financiële draagkracht

Bankverklaring i.v.m. voldoende financiële basis.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 1, Categorie: D10