Infrabel - Directie Build
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR 0083306: As 3 : Modernisering (P1196) - Herelektrificatie kleine burgelijke bouwkunde van het baanvak

De werken van dit project omvatten de volledige renovatie van de spoorweginfrastructuur (bovenleiding, sleuven, taluds, posten, perrons, spooroverwegen) van de L-162 tussen Habay en Arlon (uitgesloten) in verschillende baanvakken, alsook gerichte aanpassingen met betrekking tot de aanpassingswerken van de

spoorconfiguraties.

Publicatiedatum
27-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45234110 - Werkzaamheden aan intercityspoorwegen
Regiocodes (NUTS)
BE341 - Arr. Arlon
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.

Gunning en waarde van de opdracht

Titel
bovenleiding
Officiële benaming
S.M. SOCOGETRA - DUCHENE
Postadres
Rue Joseph Calozet 11, 6870 Awenne
Waarde
31519854.32 EUR
Titel
Bovenleiding
Officiële benaming
S.M. SOCOGETRA - DUCHENE
Postadres
Rue Joseph Calozet 11, 6870 Awenne
Waarde
31519854.32 EUR