Aquafin NV - Directie Asset Management
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Project V0026008 - Leveren en plaatsen van blowers en toebehoren op RWZI Dendermonde

Project V0026008 - Leveren, plaatsen en opstarten van blowers en toebehoren op RWZI Dendermonde

Datum van verzending van deze aankondiging
16-08-2017
Publicatiedatum
16-08-2017
Deadline
05-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
BE232 - Arr. Dendermonde
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282732