Regie der Gebouwen - Directie Brussel
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Brussel - KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE - Brandcompartimentering en nooduitgang

Brandcompartimentering en nooduitgang

Publicatiedatum
01-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Directie Brussel
Postadres
Jourdanstraat, 95 b2, 1060 BRUSSEL, BE
Contactpunt(en)
Regie der Gebouwen, Directie Brussel
Ter attentie van
Mevr. Iris DEPOORTER, Attaché-Ingenieur

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
De inschrijvers kunnen alle nuttige inlichtingen verkrijgen door zich te richten tot :
Mevrouw Iris DEPOORTER, Attaché Ingenieur,
telefoon: 02/541.61.82. - GSM 0497/89.51.66.
mail: [email protected]
of
de Heer Stefan BIESEMAN, technisch deskundige - controleur
telefoon: 02/541.62.25 - GSM 0477/44.49.65
mail: [email protected]
De documenten betreffende deze aanneming kunnen worden ingezien bij de leidend ambtenaar van onderhavige
opdracht en dit na telefonische afspraak op het hierboven vermelde adres.
De inschrijvers moeten verplichtend de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd worden; voorziene dagen :
– Vrijdag 25 September 2015 om 10u00 stipt;
– Dinsdag 29 September 2015 om 10u00 stipt.
De documenten met betrekking tot deze opdracht zijn niet meer on-line beschikbaar.
De papieren versie van deze documenten kan u wel kosteloos ontvangen na aanvraag daartoe via het formulier
in bijlage bij dit terechtwijzend bericht.
De documenten worden u via Taxipost overgemaakt na ontvangst van het aanvraagformulier.
Te lezen
De inschrijvers kunnen alle nuttige inlichtingen verkrijgen door zich te richten tot :
Mevrouw Iris DEPOORTER, Attaché Ingenieur,
telefoon: 02/541.61.82. - GSM 0497/89.51.66.
mail: [email protected]
of
de Heer Stefan BIESEMAN, technisch deskundige - controleur
telefoon: 02/541.62.25 - GSM 0477/44.49.65
mail: [email protected]
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe
het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.
Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden: Regie der Gebouwen – Dienst
e-Notification – t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT, Gulden Vlieslaan 87, bus 2 te 1060 Brussel – Tel: +32 2 541 66
11 – Fax: +32 2 541 59 51 ([email protected])
U kan het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op bovenvermeld adres overmaken bij voorkeur per
e-mail (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail een beveiligde
link met uniek paswoord waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
27-10-2015 10:30
Te lezen
03-11-2015 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
27-10-2015 10:30
Te lezen
03-11-2015 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
27-10-2015 10:30
Te lezen
03-11-2015 10:30