Infrabel - Area North-East
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Bestek 57/52/2/14/051 - Lijn 15: Lier - Y-Nazareth. Brug Netekanaal (km 16.413). Vervangen van houtstukken en rails op brugdek met rechtstreekse aanleg.

De aanneming omvat voornamelijk:
• vernieuwen sporen;
• regelen van de spanningen in de spoorstaven op de brug;
• vervangen houtstukken op brugdek met rechtstreekse aanleg;
• verbeteren van de langsnivellering en tracé;
• aanleggen van voetpaden op het brugdek met metalen roosters;
• plaatsen van onderlaag en drainering aan de landhoofden;
• het plaatsen, onderhouden en wegnemen van een tijdelijke snelheidsbeperking.

Publicatiedatum
08-10-2015
Deadline
18-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45234000 - Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area North-East
Postadres
Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
I-AM.NE
Ter attentie van
Bureau I-AM.NE-aannemingen

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Een RSZ-attest overeenkomstig art.67 van het KB plaatsing van 16/07/2012;
- Een ‘fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten’ overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA – Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 02/575.80.80, e-mail : [email protected], maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes.

Vakbekwaamheid

Categorie H, klasse 2 of hoger.