JOC Ieper vzw
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Verbouwen van sanitair blok camping Bolwerkstraat 1 te Ieper - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Het verbouwen van het sanitair blok van de camping, gelegen langs de Bolwerkstraat 1 te Ieper omvat volgende werkzaamheden : elektrische installatie : stopcontacten, schakelaars, aardingen, LS-bord, armaturen, leidingen en keuring ; sanitair : afvoer- en toevoerleidingen, installatie douches, sanitaire toestellen (toilet, wastafels, kranen en kleine toebehoren) ; verluchting ; algemene verbouwingswerken en afwerking.

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
18-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45332400 - Installeren van sanitair
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
JOC Ieper vzw
Postadres
Fochlaan 3, 8900 Ieper, BE
Contactpunt(en)
De heer Klaas Kindt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Er zijn geen bijkomende documenten noodzakelijk. De inschrijver moet voldoen aan de erkenningsvereisten.

Eventuele minimumeisen:

Zie erkenning

Vakbekwaamheid

Er zijn geen bijkomende documenten noodzakelijk. De inschrijver moet voldoen aan de erkenningsvereisten.

Eventuele minimumeisen:

Zie erkenning
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen) , Klasse 1