Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op primaire, secundaire en lokale wegen in de provincie Limburg, district Oost-Limburg

Leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op primaire, secundaire en lokale wegen in de provincie Limburg, district Oost-Limburg

Publicatiedatum
13-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Verleysen Mieke Tine

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
De Groote Gaston NV
Postadres
Ambachtsweg 19-21, 9820 Merelbeke
Titel
Leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op primaire, secundaire en lokale wegen in de provincie Limburg, district Oost-Limburg
Waarde
574347.68 EUR