Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Rapertingen – Federale Politie – Vervangen plafondtegels

Rapertingen – Federale Politie – Vervangen plafondtegels

Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2019
Publicatiedatum
10-01-2019
Deadline
30-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45421146 - Aanbrengen van verlaagde plafonds

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Schouterden Peter
Telefoon
+32 11771820
Fax
-
E-mail
Peter.schouterden@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329868
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!