Maaslands Huis
Aankondiging van een opdracht

Stations-, & Herdersstraat; renovatie van 18 woongelegenheden

vernieuwing daken en buitenschrijnwerk, gevelisolatie en bijkomende dakisolatie

Publicatiedatum
16-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maaslands Huis
Postadres
Langstraat 31, 3630 Maasmechelen, BE
Contactpunt(en)
Neyens Pieter

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D