Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – Internationale Instellingen – Vervangingswerken vloer- en muurbekledingen

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – Internationale Instellingen – Vervangingswerken vloer- en muurbekledingen

Datum van verzending van deze aankondiging
10-08-2017
Publicatiedatum
10-08-2017
Deadline
25-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45431000 - Tegelwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pascal DELEPELEIRE
Telefoon
+32 25416695
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282494