Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Ternat - FOD Financiën - Leveren en plaatsen brandladder met opstapbordes op wandsteunen.

Het leveren en plaatsen van een nieuwe aluminium brandlader met opstapbordes op wandsteunen.

Datum van verzending van deze aankondiging
25-07-2018
Publicatiedatum
25-07-2018
Deadline
09-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45223100 - Monteren van metalen constructies

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 16318723
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315877