De Vlaamse Waterweg nv
Proces-verbaal van opening van de offertes

Bestek nr. WBK-BB1108 Albertkanaal –Duwvaartsluis -Gemeente Wijnegem: Herbouw koker benedenhoofd duwvaartsluis te Wijnegem

Publicatiedatum
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45248100 - Bouwen van kanaalsluizen

1. Overzicht

Referentienummer

NV De Scheepvaart-WBK-BB1108-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Hye NV

THV Besix-West Construct "Wijnegem"

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298468
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289896
Datum van aanmaak
27/10/2017 14:18:35

Algemene opmerkingen

Voorzitter : Heidi MensBijzitter : Greet Bynens

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Hye NV
KBO-nummer
0404.646.287
Postadres
Kruibeeksesteenweg 162
Postcode
2070
Plaats
Zwijndrecht
Land
BE
Telefoon
03/250.13.80
Fax
03/252.47.95
Hoofdadres
www.hye.be
Prijs
980528.74
Aantal documenten
3
Aantal documenten
0
Documenten
HYE NV - OFFERTE - WBK-BB1108.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_01-12-2017_TWB2 - HYE NV.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_01-12-2017_TWB2 - HYE NV.xls, HYE NV - OFFERTE - BB1108.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_01-12-2017_TWB2 - HYE NV.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_01-12-2017_TWB2 - HYE NV.xls, HYE NV - OFFERTE - BB1108.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_01-12-2017_TWB2 - HYE NV.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_01-12-2017_TWB2 - HYE NV.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
THV Besix-West Construct "Wijnegem"
KBO-nummer
0407.015.760
Postadres
Siemenslaan 13
Postcode
8020
Plaats
Oostkamp
Land
BE
Telefoon
+32 50368085
Fax
+32 50368081
Hoofdadres
-
Prijs
7093082.87
Aantal documenten
3
Aantal documenten
3
Aantal documenten
0
Aantal documenten
0
Aantal documenten
0
Documenten
2017061B01 - ingevulde meetstaat.pdf, 2017061B01 - ingevulde meetstaat.xls, 2017061B01 - Offerte.pdf, 2017061B01 - ingevulde meetstaat.pdf, 2017061B01 - ingevulde meetstaat.xls, 2017061B01 - Offerte.pdf, 2017061B01 - Offerte.pdf, 2017061B01 - ingevulde meetstaat.pdf, 2017061B01 - ingevulde meetstaat.xls, 2017061B01 - ingevulde meetstaat.pdf, 2017061B01 - ingevulde meetstaat.xls, 2017061B01 - Offerte.pdf, 2017061B01 - ingevulde meetstaat.pdf, 2017061B01 - ingevulde meetstaat.xls, 2017061B01 - Offerte.pdf, 2017061B01 - Offerte.pdf, 2017061B01 - ingevulde meetstaat.pdf, 2017061B01 - ingevulde meetstaat.xls
Algemene opmerkingen
-