Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Proces-verbaal van opening van de offertes

Project 21.981/2 (0887-043) - Kortenaken, KWZI Kersbeek-Miskom - EM

Publicatiedatum
26-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

1. Overzicht

Referentienummer

AQFINFRA-21981lot2-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
4
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

APK Wegenbouw NV

Deckx Elektro Mechanica NV

RONOH

Smet GWT Europe

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Peter Gillis
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375550
Datum van aanmaak
15/05/2020 12:54:26

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
APK Wegenbouw NV
KBO-nummer
0439.280.435
Postadres
Winkelomseheide 217 A
Postcode
2440
Plaats
Geel
Land
BE
Telefoon
+32 14852949
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
6.460.896,58 euro (excl BTW)
Aantal documenten
16
Documenten
Documenten V&G.pdf, Erkenning.pdf, ESPD_response.pdf, ESPD_response.xml, Fiscaal attest.pdf, Getuigschrift niet-faling.pdf, Inschrijvingsbiljet APK Wegenbouw.pdf, Meetstaat APK Wegenbouw.pdf, Meetstaat APK Wegenbouw.xlsx, RSZ-attest.pdf, Staatsblad naamsverandering.pdf, Strafregister APK Wegenbouw.pdf, Strafregister G&P Consultancy.pdf, Strafregister Gerry Peeters.pdf, Verklaring naleving minimumlonen.pdf, Volmacht Gerry Peeters.pdf
Algemene opmerkingen
Het inschrijvingsbiljet vermeldt project 21.058 - collector Velp Kersbeek-Miskom

Offerte 2

Naam van de onderneming
Deckx Elektro Mechanica NV
KBO-nummer
0427.877.490
Postadres
Goormansdijk 64
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14387670
Fax
+32 14387669
Hoofdadres
-
Prijs
1.025.001,00 euro
Aantal documenten
10
Documenten
001-Deckx EM-DEEL 1-Inschrijvingsbiljet.pdf, 002-Deckx EM-DEEL 2-Meetstaat Excel.xlsm, 002-Deckx EM-DEEL 2-Meetstaat pdf.pdf, 003-Deckx EM-DEEL 3-Volmacht en documenten B.S..pdf, 004-Deckx EM-DEEL 4-Veiligheids- en gezondheidsplan.pdf, 005-Deckx EM-DEEL 5-VCA certificaat.pdf, 006-Deckx EM-DEEL 6-Verklaring naleving minimumlonen.pdf, 007-Deckx EM-DEEL 7-Terechtwijzende berichten.pdf, 008-Deckx EM-DEEL 8-Documenten kwalitatieve selectie.pdf, 009-Deckx EM-DEEL 9-Overige documenten.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
RONOH
KBO-nummer
0441.968.325
Postadres
Hoge Buizen 47A
Postcode
-
Plaats
-
Land
BE
Telefoon
+32 24602288
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
902.140,77 euro
Aantal documenten
10
Documenten
DEEL 1 - Inschrijvingsbiljet 712136_0887-0843 KWZI Kersbeek-Miskom Lot 2 inschrijvingsbiljet.pdf, DEEL 2 - 0887-0843-WA-TECH-BB- bijlage 16 meetstaat terechtwijzend bericht 5.pdf, DEEL 2 - 0887-0843-WA-TECH-BB- bijlage 16 meetstaat terechtwijzend bericht 5.xlsm, DEEL 3 - Bevoegdheidsverklaring.pdf, DEEL 4 - VGM-plan Kortenaken.pdf, DEEL 5 - VCA certificaat.pdf, DEEL 6 - Verklaring naleving minimumlonen.pdf, DEEL 7 - Nota - terechtwijzende berichten.pdf, DEEL 8 - Attest Strafregister.pdf, DEEL 8 - Erkenning.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Smet GWT Europe
KBO-nummer
0677.985.755
Postadres
Kastelsedijk 64
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14389696
Fax
+32 14389650
Hoofdadres
-
Prijs
981.785,17 euro
Aantal documenten
1
Documenten
OFF SGE.zip
Algemene opmerkingen
-