West-Vlaamse Intercommunale
Aankondiging van een opdracht

Projectzone Vierschaere Ledegem - ontwikkeling en vermarkting van een bedrijfsverzamelgebouw

WVI gaat over tot de verkoop van een perceel grond, gekoppeld aan de verplichting tot realisatie en uitgifte door de koper van een bedrijfsverzamelgebouw conform de ruimtelijke randvoorwaarden zoals deze vastliggen in het gemeentelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) LO-zone Vierschaere en zoals bepaald in dit document.
Er kan tevens beslist worden om te werken met een opstalrecht

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45213000 - Gebouwen met een commerciële functie, pakhuizen en industriële gebouwen, en gebouwen in verband met transport
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
West-Vlaamse Intercommunale
Postadres
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Assebroek, BE
Contactpunt(en)
Annelies Demyttenaere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A