architect Bart Uvin
Aankondiging van een opdracht

Het verbouwen van een schoolgebouw (Pontstraat nr.20). Uniek Perceel, nl.: voegwerken, buitenschrijnwerken en glaswerken, vloeren, pleisterwerken, binnenschrijnwerken, schilderwerken.’

Het verbouwen van een schoolgebouw (Pontstraat nr.20):Uniek Perceel, nl.: voegwerken, buitenschrijnwerken en glaswerken, vloeren, pleisterwerken, binnenschrijnwerken, schilderwerken.’

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
10-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45422000 - Timmer- en schrijnwerk
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
architect Bart Uvin
Postadres
Boekhoutweg 1, 9320 Erembodegem, BE
Contactpunt(en)
Uvin Bart

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D5, D10, D11