Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Aankondiging van een opdracht

IEPER – FOD Justitie – Renovatie ingesloten bedakingen (plat dak)

IEPER – FOD Justitie – Renovatie ingesloten bedakingen (plat dak)

Publicatiedatum
19-10-2015
Deadline
26-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45261900 - Reparatie en onderhoud van daken
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE, BE
Contactpunt(en)
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio West – Oude Gentweg 75A – 8000 Brugge
Ter attentie van
Mevr. . Sonja Boedt, attaché industrieel ingenieur of Dhr. Erik Hommey, technisch deskundige

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A