HERITA VZW
Aankondiging van een opdracht

Tramsite Schepdaal - Restauratiefase 2 - Ruwbouw Restauratie Loods 1, Smidse en Lampenmagazijn

De uit te voeren opdracht omvat de werken, leveringen en prestaties nodig voor de exterieurrestauratie van Loods1, de Smidse en het Lampenmagazijn op de Tramsite Schepdaal. De werken omvatten : de restauratie van de gevels, stabiliteitsherstel en dakwerken.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
30-01-2017 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HERITA VZW
Postadres
Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Herita vzw
Ter attentie van
Els Derycke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

D24 klasse 3 of hoger