NMBS - Directie Stations - Area Noord-West
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

60/93/15/00208 Oproep tot kandidatuurstelling - Vervangen van roltrappen in het district Noord-West

Oproep tot kandidatuurstelling: Vervangen van ongeveer 17 roltrappen roltrappen in het district Noord-West (Oost- en West-Vlaanderen). De kandidatuurstelling dient schriftelijk te gebeuren. Het bestek zal verstuurd worden naar de weerhouden kandidaten.

Date de publication
08-10-2015
Deadline
29-10-2015 à 11:00
Secteur commercial (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Codes de la région (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Type de contrat
Travaux
Procédure
Négociée

Pouvoir adjudicateur

Nom officiel
NMBS - Directie Stations - Area Noord-West
Adresse postale
Koningin Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent, BE
Point(s) de contact
De Coster Michel

Conditions de participation

Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession

RSZ-attest; fiscale verplichtingen conform art.68 KB 16/07/2012

Capacité technique

Erkenning van aanneming ondercategorie N1, klasse 6.