Agentschap Sport Vlaanderen
Proces-verbaal van opening van de offertes

Bouw van een botenloods en bijhorende lokalen in het centrum van Sport Vlaanderen te Nieuwpoort.

Publicatiedatum
23-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen

1. Overzicht

Referentienummer

Sport Vlaanderen-Bestek nr. 18-nie-001-a-Design and Build-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
7
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE NV

ALHEEMBOUW

Bouwbedrijf Furnibo nv

INDAVER nv

Mathieu Gijbels NV

STADSBADER NV

VT-INVEST

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Sport Vlaanderen
Postadres
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
peter standaert
Telefoon
+32 22094602
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.sport.vlaanderen
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310569
Datum van aanmaak
01/06/2018 11:02:21

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE NV
KBO-nummer
-
Postadres
AUTOBAAN 16
Postcode
8210
Plaats
LOPPEM
Land
BE
Telefoon
050826222
Fax
050827002
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
50
Documenten
00 ALGEMEEN KANDIDATUURSTELLING - BOTENLOODS NIEUWPOORT - THV HIMPE-B2Ai.pdf, 1 OFFERTEFORMULIER (bijlage 2).pdf, 2 SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT (bijlage 3).pdf, 3 GEDETAILLEERDE MEETSTAAT.pdf, 5 bijlage - Technische Fiches HVAC_LOODS.PDF, 5 bijlage - Technische Fiches HVAC_SCHOOL.pdf, 5 bijlage - Technische Fiches RUWBOUW.pdf, 5 bijlage - Technische Fiches SANITAIR_LOODS.pdf, 5 bijlage - Technische Fiches SANITAIR_SCHOOL.pdf, 5_bijlage-1_grondplannen - brandweer.pdf, 5_bijlage-1_grondplannen.pdf, 5_bijlage-2.1_brandweerattest bezoek voor preadvies.pdf, 5_bijlage-2.2_brandveiligheidsconcept.pdf, 5_bijlage-3_dimensioneringsberekening verwarmingstoestel_grondplannen radiatoren.pdf, 5_bijlage-4_dimensioneringsberekening ventilatietoestel.pdf, 5_bijlage-5_warmteverliesberekening en vermogensberekening.pdf, 5_bijlage-6_terugverdientijdberekening zonthermie.PDF, 5_bijlage-7_EPB_rapport.pdf, 5_bijlage-8_voorbeelddossier BIM MODEL.pdf, 5_HET DOSSIER.pdf, 6.2 2018333. Bouwplaatsreglement - Agentschap Sport Vlaanderen - Botenloods - Nieuwpoort.pdf, 6.2 2018333. VG plan - Agentschap Sport Vlaanderen - Botenloods - Nieuwpoort.pdf, branddetectie plannen.pdf, inplantingsschema camera.pdf, lichtstudie nieuwpoort.pdf, nieuwpoort plan volgens lichtstudie_+0.pdf, nieuwpoort plan volgens lichtstudie_+1.pdf, nieuwpoort SV fasering.xlsx, nieuwpoort SV offerte.xlsx, nieuwpoort SV vermogen.xlsx, nieuwpoort SV TF.xlsx, Overzicht per TF.xls, overzicht technische fiches.pdf, Technischefiches voorblad.xls, tf 1.pdf, tf 2.pdf, tf 3.pdf, tf 4.pdf, tf 5.pdf, tf 6.pdf, tf 7.pdf, tf 8.pdf, tf 9.pdf, tf 10.pdf, tf 11.pdf, tf 12.pdf, tf 13.pdf, tf 14.pdf, tf 15.pdf, TF 16-17.pdf, tf 16.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
ALHEEMBOUW
KBO-nummer
0428.936.572
Postadres
Roeselarestraat(ONK) 205
Postcode
8840
Plaats
Staden
Land
BE
Telefoon
+32 51221586
Fax
+32 51225430
Hoofdadres
www.alheembouw.be
Prijs
-
Aantal documenten
7
Documenten
20181023_SpVl_bOAd_deel 5 dossier.pdf, 20181023_SpVl_bOAd_detail meetstaat arch.xlsx, 20181023_SpVl_bOAd_detail meetstaat stab.xlsx, 20181023_SpVl_bOAd_detail meetstaat tech.xls, 20181023_SpVl_bOAd_offerte pag 1-200.pdf, 20181023_SpVl_bOAd_offerte pag 200-349.pdf, 20181023_SpVl_bOAd_samenvattende meetstaat.xlsx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Bouwbedrijf Furnibo nv
KBO-nummer
0447.692.117
Postadres
Bedrijvenlaan 7
Postcode
8630
Plaats
Veurne
Land
BE
Telefoon
+32 58524924
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
11
Documenten
00 criterium 1 - GLOBALE PRIJS.zip, 03 Administratieve documenten.zip, 05 Criterium 4 - TECHNISCHE WAARDE.zip, 05 Criterium 4 NIBE Classificatie.zip, 06 Criterium 5 - ENERGIE.zip, 07 Criterium 7 - UITVOERINGSTERMIJN EN PLAN VAN AANPAK.zip, 08 Veiligheid.zip, 09 Brandweerverslag.zip, 01 criterium 2 3 en 6 181015 SCHETSONTWERP FINAL A0.zip, 01 criterium 2 3 en 6 181023 WEDSTRIJDOFFERTE deel 1.zip, 01 criterium 2 3 en 6 181023 WEDSTRIJDOFFERTE deel 2.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
INDAVER nv
KBO-nummer
0427.973.304
Postadres
Burcht Singelberg, Lady Hedwige Tower, Ketenislaan 1 blok D, Haven 1548
Postcode
9130
Plaats
KALLO
Land
BE
Telefoon
+32 35756730
Fax
+32 35756699
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
1
Documenten
Bestek P&K Igean.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
Mathieu Gijbels NV
KBO-nummer
0413.753.894
Postadres
Industrieweg Noord 1161
Postcode
3660
Plaats
Opglabbeek
Land
BE
Telefoon
+32 89819100
Fax
-
Hoofdadres
www.gijbels.be
Prijs
-
Aantal documenten
8
Aantal documenten
8
Documenten
Gijbels-Cieo 1. Selectiecriteria.pdf, Gijbels-Cieo 2. Prijsofferte.pdf, Gijbels-Cieo 3. Visie & Ontwerpbundel.pdf, Gijbels-Cieo 4. Aangeboden producten en materialen.pdf, Gijbels-Cieo 5. Gedetailleerde meetstaat architectuur Excel.xlsx, Gijbels-Cieo 6. Gedetailleerde meetstaat HVAC en sanitair Excel.xlsx, Gijbels-Cieo 7. Gedetailleerde meetstaat elektriciteit.xlsx, Gijbels-Cieo 8. Samenvattende opmetingsstaat.xlsx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 6

Naam van de onderneming
STADSBADER NV
KBO-nummer
0407.975.466
Postadres
Kanaalstraat 1
Postcode
8530
Plaats
Harelbeke
Land
BE
Telefoon
+32 56260666
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
4
Aantal documenten
0
Documenten
00.00 Wedstrijdbundel - gunningscriterium.pdf, 00.01 - B.15.zip, G.00 - G.04.zip, G.05 - G.14.zip, G.05 - G.14.zip, 00.00 Wedstrijdbundel - gunningscriterium.pdf, 00.01 - B.15.zip, G.00 - G.04.zip, 00.00 Wedstrijdbundel - gunningscriterium.pdf, 00.01 - B.15.zip, G.00 - G.04.zip, G.05 - G.14.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 7

Naam van de onderneming
VT-INVEST
KBO-nummer
0883.073.845
Postadres
Knokkeweg 25
Postcode
9880
Plaats
Aalter
Land
BE
Telefoon
+32 92167990
Fax
-
Hoofdadres
www.vt-invest.be
Prijs
-
Aantal documenten
9
Documenten
114_SO_gevelaanzicht_20181016_A1.pdf, 114_SO_nivo +0_20181016_A1.pdf, 114_SO_nivo +1_20181016_A1.pdf, 114_SO_nivo +2_20181016_A1.pdf, 498318_Bijlage 4 - Opmetingsstaat INGEVULD.pdf, 498318_Bijlage 4 - Opmetingsstaat INGEVULD.xlsx, inschrijving 181022 Botenloods - Nieuwpoort.pdf, inschrijving 181022 Botenloods - Nieuwpoort.xlsx, Nieuwpoort - Botenloods_Def offertebundel.pdf
Algemene opmerkingen
-