Aquafin NV - Directie Asset Management
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

A5058003 - Renovatie aangetast deel na persleiding (Achtel, Nering)

A5058003 - Hoogstraten, Renovatie aangetast deel na persleiding (Achtel, Nering)
- bouwen van 1 nieuwe ip
- kousrenovatie diam.600 (+- 245lm)
- kousrenovatie diam.500 (+- 270lm)
- renoveren van 10 bestaande ip’s
- in stand houden van de waterhuishouding d.m.v. verpompen

Publicatiedatum
26-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen