Kleine Landeigendom Zuiderkempen
Aankondiging van een opdracht

Geel Elsum Drijzillen - bouwen van 20 woningen - lot warmtepompen

Geel Elsum Drijzillen - bouwen van 20 woningen - lot warmtepompen

Publicatiedatum
16-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kleine Landeigendom Zuiderkempen
Postadres
Tongerlodorp 1, 2260 Westerlo, BE
Contactpunt(en)
De Herdt Ellen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 87350.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D18