Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Mechelen Spoorbypass L25N : spoor-, bovenleidings- en kabelwerken L25N

De werken van de opdracht TR 108341 omvatten hoofdzakelijk:

- de aanleg van de sporen en spoortoestellen en de uitrustingswerken ervan (bovenleiding, seininrichting,

telecom,…) voor een nieuw baanvak van de lijn 25N waarop zich de doortocht in het station van Mechelen

situeert over de nieuwe perrons 11-12;

- de aanpassing van de bestaande spoorweginfrastructuur in voorbereiding op de herinrichting en herbouw van

het stationscomplex van Mechelen.


Datum van verzending van deze aankondiging
20-12-2017
Publicatiedatum
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
45234100 - Aanleg van spoorweg
45234115 - Werkzaamheden voor spoorseinen
45234116 - Leggen van sporen
45234160 - Maken van bovenleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
ppcell@tucrail.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
9441838.43 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Colas Rail Belgium NV , Werkplaatsenstraat 3, 7850 Edingen, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!