Begeleidingscentrum Dennenhof
Aankondiging van een opdracht

BC Dennenhof - Schilde - Uitbreiding met een leefgroep van 10 kinderen

Uitbreiding begeleidingscentrum:
bouwen van een leefgroep voor 10 jongeren
Lot bouwwerken en technieken

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Begeleidingscentrum Dennenhof
Postadres
Deuzeldlaan 202, 2900 Schoten, BE
Contactpunt(en)
Marc Verlodt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D