IOK Afvalbeheer
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bouwen van een overslagstation voor diverse afvalstromen - perceel 1 algemene bouwwerken en pilootaanneming

Bouwen van een overslagstation voor diverse afvalstromen - perceel 1: algemene bouwwerken en piloottaaneming

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
IOK Afvalbeheer
Postadres
Antwerpseweg 1, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
De Witte Jonathan

Overige nadere inlichtingen

Volgende documenten worden toegevoegd aan dit bericht:
- aangepaste beschrijving van artikel 16.06.50
- aangepaste versie van (een deel van) van plan AB-06A
- technisch verslag inzake grondkwaliteiten ter vervanging van de omschrijving van de in het bestek opgenomen grondkwaliteiten 02.00.13B en 02.00.13C