Volkshuisvesting Willebroek
Aankondiging van een opdracht

Plaatsen van Centrale verwarming in 79 huurwoningen

Plaatsen van Centrale verwarming in 79 huurwoningen

Publicatiedatum
20-10-2015
Deadline
03-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45331100 - Installeren van centrale verwarming
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Volkshuisvesting Willebroek
Postadres
A.Van Landeghemplein 2, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
De heer Dirk Steenackers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: Perceel 1: categorie D17 Klasse 2
Perceel 2: categorie D17 Klasse 2
Perceel 3: categorie D17 Klasse 2