GO! Scholengroep Rivierenland
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie Hoogspanningscabines GO! Scholengroep Rivierenland - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Renovatie Hoogspanningscabines GO! Scholengroep Rivierenland

Publicatiedatum
08-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45315400 - Hoogspanningsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GO! Scholengroep Rivierenland
Postadres
Lindestraat 123A, 2880 Bornem, BE
Contactpunt(en)
De heer Bram Cuyt

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Toe te voegen tekst
Documenten zijn digitaal te verkrijgen op aanvraag bij :[email protected]