Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

De herinrichting van de onthaallokalen van de Cel Brussel Participatie.

De herinrichting van de onthaallokalen van de Cel Brussel Participatie.

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
29-11-2017
Deadline
06-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Bouwkunst
Postadres
Anspachlaan, 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
secarch@brucity.be
Hoofdadres
http://enot.publicprocurement.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292618