OCMW Deinze
Aankondiging van een opdracht

OCMW DEINZE BOUWEN NIEUW WOON-ZORGCENTRUM PROJECTFAZE 4 – LOT 2. OMGEVINGSWERKEN.

OCMW DEINZE
BOUWEN NIEUW WOON-ZORGCENTRUM
PROJECTFAZE 4 – LOT 2. OMGEVINGSWERKEN.
OMGEVINGSWERKEN gelegen tussen neogotisch gebouw en nieuwbouw WOONZORGCENTRUM
(WZC) omvattende: Afbraakwerken gebouwen en verhardingen, nieuwe verhardingen, groenaanleg,
tuinmeubilair, fietsenstalling, buitenverlichting, fontein (patio), poort.

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Deinze
Postadres
BRIELSTRAAT 2, 9800 Deinze, BE
Contactpunt(en)
Deleu Hugo

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

ZIE BESTEK

Economische en financiële draagkracht

ZIE BESTEK

Eventuele minimumeisen:

ZIE BESTEK

Vakbekwaamheid

ZIE BESTEK

Eventuele minimumeisen:

KLASSE 3 CATEGORIE C