Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Tervuren - FOD Volksgezondheid Voedselkelen Leefmilieu - Herstellen van zuurkast.

Vervangen van plafondplaat van een zuurkast.

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
16-11-2017
Deadline
07-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45422000 - Timmer- en schrijnwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 16318723
Fax
-
E-mail
luc.jacob@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.regiedergebouwen.be/nl
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291427
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!