Infrabel - Area North-East
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Besteknr. 57/54/2/16/020 - Renoveren van magazijnen en het uitbreiden van een dienstgebouw te Hasselt.

De aanneming omvat voornamelijk:
• Het bouwen van een werkplaats;
• Het renoveren van de bestaande loods;
• Omgevingswerken, heraanleg terrein rond de te renoveren gebouwen.

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
15-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area North-East
Postadres
Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
I-AM.NE
Ter attentie van
Bureau I-AM.NE-aannemingen

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

- Een RSZ-attest overeenkomstig art.67 van het KB plaatsing van 16/07/2012;
- Een ‘fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten’ overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA – Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 02/575.80.80, e-mail : [email protected], maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes.

Vakbekwaamheid

Klasse: 6 of hoger, Categorie: D