Infrabel - Directie Build
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR 008507 : Afvoer van gronden van opslagplaats in Schaarbeek - Vorming

De opdracht TR 008507 omvat het afgraven en afvoeren van de gronden gestockeerd op de terreinen van Schaarbeek-Vorming. De stockageplaats dient vrijgemaakt te worden met het oog op de realisatie van een nieuwe spoorinfrastructuur in deze zone.

De werken bestaan uit:

- Het ontbossen van de volledige stock en de omliggende terreinen;

- Het ontgraven, de overname en het afvoeren van de gestockeerde gronden met een totaal volume van ongeveer 330.000 m³.

Publicatiedatum
05-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45112500 - Grondverzet
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.

Gunning en waarde van de opdracht

Officiële benaming
THV Franki-Stallaert-TRBA-Sigtraco
Postadres
Chemin des Moissons 10, 4400 Flemalle
Waarde
10074181.42 EUR