Brussels Airport Company N.V.
Informatieaanvraag voor het opstarten van de procedure (RFI)

Liften Pier B

Brussels Airport Company wenst meer informatie te verkrijgen van leveranciers die geïnteresseerd zijn in het leveren en plaatsen van liften aan Pier B.
Het doel hiervan is om meer inzage te krijgen in volgende zaken:
* Technical design solutions
* Prijs


Datum van verzending van deze aankondiging
27-07-2018
Publicatiedatum
27-07-2018
Deadline
03-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45313100 - Installeren van liften

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company N.V.
Postadres
Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw 1ste Verdieping (Receptie)
Plaats
Zaventem
Postcode
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Procurement
Telefoon
+32 27534500
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.brusselsairport.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315111