Infrabel - Directie Build
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

TR315301 - Lijn 59 - Stad Antwerpen Kennedyspoortunnel. Burgerlijke Bouwkunde. Evacuatieschacht op Rechteroever

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
• het bouwen van een evacuatieschacht voor de Kennedy spoorverbindingstunnel aan de rechteroever door middel van een secanspalenwand en een bijhorend dienstgebouw.
• het maken van een horizontale verbinding met de spoorwegkoker op een diepte van ongeveer 20 meter t.o.v. het maaiveld.
• de afwerking van het dienstgebouw en een minimale technische uitrusting voor verlichting en ventilatie.

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45221200 - Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45213320 - Gebouwen in verband met vervoer per spoor
45221230 - Schachten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.
Ter attentie van
Via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of beschrijvende document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
In plaats van
10-01-2017 12:00
Te lezen
12-01-2017 16:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
10-01-2017 12:00
Te lezen
12-01-2017 16:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
10-01-2017 12:00
Te lezen
12-01-2017 16:00