Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Tongeren Gerechtshof: Herstellen voordeur OM Piepelpoel, Tongeren

Tongeren Gerechtshof:
Herstellen voordeur OM Piepelpoel, Tongeren


Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
22-12-2017
Deadline
11-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45223220 - Ruwbouw

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Renaat Ory
Telefoon
+32 11771841
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://buildingsagency
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294757