Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Tongeren Gerechtshof: Herstellen voordeur OM Piepelpoel, Tongeren

Tongeren Gerechtshof:
Herstellen voordeur OM Piepelpoel, Tongeren


Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
22-12-2017
Deadline
11-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45223220 - Ruwbouw

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Renaat Ory
Telefoon
+32 11771841
Fax
-
E-mail
Renaat.ory@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://buildingsagency
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294757
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!