Afdeling Zeeschelde
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Begrazing van dijken Zeeschelde en Beneden-Durme; Lot 08 Zeeschelde RO - brug Dendermonde tot site De Brandt in Baasrode

Begrazing van dijken Zeeschelde en Beneden-Durme;
Lot 08
Zeeschelde RO - brug Dendermonde tot site De Brandt in Baasrode

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233229 - Onderhoud van bermen
77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid
77312100 - Onkruidverdelging
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Bart Anthuenis