Gemeente Grimbergen
Aankondiging van een opdracht

Afbraak-, nieuwbouw- en verbouwingswerken aan de Gemeentelijke Basisschool (GBS) 't Villegastje

Afbraak-, nieuwbouw- en verbouwingswerken aan de Gemeentelijke Basisschool (GBS) 't Villegastje

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Grimbergen
Postadres
Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, BE
Contactpunt(en)
De heer Johan Theetaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8