Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

N140: Vervangen van betonplaten door asfalt

De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- opbreken van betonverharding
- plaatsen van asfaltlagen
- plaatsen van markeringen
- plaatselijke herstellingen in de wegenis en de berm
- werfsignalisatie
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
01-10-2015
Deadline
10-11-2015 om 11:15
Opdrachtcodes (CPV)
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Fransen Danielle

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A