Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Aankondiging van een gegunde opdracht

District Diksmuide - Structureel onderhoud op gewestwegen

De aanneming omvat hoofdzakelijk:
Allerlei ingrepen in het kader van structureel onderhoud aan gewestwegen
N390 Veurne kmp. 1.600-2.300 : Vernieuwen onderlaag en toplaag
- Affrezen van de toplaag en de onderlaag van asfaltbeton
- Heraanleg van de toplaag en onderlaag van asfaltbeton
N8 Koksijde : Vernieuwen toplaag tussen rotonde N8/N396 en rotonde N8/N8h
- Affrezen van toplaag van asfaltbeton
- Heraanleg van de toplaag van asfaltbeton
- Plaatsen van straatkolk/bezinkput
N313 Langemark-Poelkapelle : Vervangen en herstellen kasseistrook (kmp. 4 tot, 4.750 R en L en kmp. 7 tot 8.500)
- Opbreken bestaande strook van 3 rijen kasseien
- Heraanleggen strook van 3 rijden bestaande kasseien op een nieuwe fundering
- Aanleggen van ter plaatse gestorte kantstrook op een nieuwe fundering
- Plaatsen en aansluiten op gracht van straatkolken
N396 Koksijde : Vernieuwen toplaag tussen Koksijde dorp en Oostduinkerke dorp
- Affrezen van toplaag van asfaltbeton
- Heraanleg van de toplaag van asfaltbeton
- Aanpassen bovenbouw van bestaande inspectieputten al dan niet met behoud van het bestaande deksel.
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Het bestuur wil erop wijzen dat de omschrijving van de werken per deelopdracht in de
samenvattende meetstaat eventueel nog kan wijzigen van plaats of grootte op aanduiden
van de leidende ambtenaar zonder dat de aannemer recht heeft op een schadevergoeding.

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233142 - Herstellen van wegen
Regiocodes (NUTS)
BE252 - Arr. Diksmuide
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Ter attentie van
Hendrik Vanderdonckt

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

536102.60 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
NV BELASCO
Postadres
Chr. Columbuslaan z/n havennr. 7120 c, 9042 GENT
Titel
-
Waarde
-