Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

DOM-023-17-002-W (en DOM-023-17-004-Z) Werken W.Tellstraat et al. te Blankenberge

Werken voetpadvernieuwing W.Tellstraat et al. te Blankenberge

Datum van verzending van deze aankondiging
28-12-2018
Publicatiedatum
28-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patrick Rombaut
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen