Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - afbraak plantenbak + aanleg parking + metselwerk

BRUGGE - REGIE DER GEBOUWEN - afbraak plantenbak + aanleg parking + metselwerk

Datum van verzending van deze aankondiging
31-08-2017
Publicatiedatum
31-08-2017
Deadline
19-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45262500 - Metselwerk in baksteen en bouwsteen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Van Gucht Isabelle
Telefoon
+32 50441814
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283802