Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel, Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV), metselwerk

Brussel; Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV), metselwerk

Datum van verzending van deze aankondiging
11-12-2017
Publicatiedatum
11-12-2017
Deadline
18-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45262500 - Metselwerk in baksteen en bouwsteen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Vanhulle Silvester
Telefoon
+32 474666929
Fax
-
E-mail
Silvester.vanhulle@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293522