Stad Antwerpen
Proces-verbaal van opening van de offertes

Wegeniswerken Zillebekelaan

Publicatiedatum
06-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112500 - Grondverzet
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233293 - Plaatsen van straatmeubilair
45233330 - Funderingswerkzaamheden voor straten
45233340 - Funderingswerkzaamheden voor voetpaden
45236000 - Aanbrengen van verharding

1. Overzicht

Referentienummer

Antwerpen-GAC/2017/5067-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Aannemingen Van Wellen N.V.

Hertsens Wegenwerken NV

VBG nv - Agentschap Noord

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33382541
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294788
Adres van het kopersprofiel
-
Datum van aanmaak
22/12/2017 10:25:01

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Aannemingen Van Wellen N.V.
KBO-nummer
0403.863.557
Postadres
Klinkaardstraat 198
Postcode
2950
Plaats
Kapellen
Land
BE
Telefoon
+32 36602123
Fax
+32 36653955
Hoofdadres
www.vanwellen.be
Prijs
1.230.227,63 Euro (Excl. BTW)
Aantal documenten
1
Documenten
Inschrijvingsdossier - Aannemingen Van Wellen NV.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Hertsens Wegenwerken NV
KBO-nummer
0444.793.696
Postadres
Oeverkant
Postcode
2070
Plaats
Burcht
Land
BE
Telefoon
+32 32534040
Fax
+32 32534045
Hoofdadres
-
Prijs
1.238.485,18 Euro (Excl. BTW)
Aantal documenten
2
Aantal documenten
0
Aantal documenten
0
Documenten
Offerteformulier Hertsens.pdf, Aangepast vkp.xlsx, Offerteformulier.pdf, Berchem Zillebekelaan vkp.xls, Berchem Zillebekelaan vkp.xls, Offerteformulier.pdf, Berchem Zillebekelaan vkp.xls, Offerteformulier.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
VBG nv - Agentschap Noord
KBO-nummer
0404.206.225
Postadres
Merksemsebaan 298
Postcode
2110
Plaats
Wijnegem
Land
BE
Telefoon
+32 13679300
Fax
+32 13674543
Hoofdadres
www.colasbelgium.be
Prijs
1.509.830,10 Euro (Excl. BTW)
Aantal documenten
7
Documenten
01_OF-VBG.pdf, 02_SO-VBG.pdf, 03_81-VBG.pdf, 453939_5067_Samenvattende_opmeting-VBG.pdf, 453939_5067_Samenvattende_opmeting-VBG.xlsx, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN-VBG.pdf, VEILIGHEIDSKOSTEN-GAC 2017 5067-VBG_2.pdf
Algemene opmerkingen
-