TMVW servicelijnen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

AF-8870-16-001b Nieuwbouw sportsite Krekel Zuid te Izegem: deel omgevingsaanleg

De stad Izegem wenst een voetbaltribune met kleedkamers, sanitair blok en cafetaria te bouwen, een voetbalveld in kunstgras aan te leggen en de bestaande atletiekpiste te vernieuwen op de site ter hoogte van het sportcomplex De Krekel Zuid.
Onderhavig deelproject omvat de aanleg van een voetbalveld in kunstgras (incl. verlichting 2de klasse amateurs), renovatie atletiekpiste en toestellen (incl. terreinverlichting), bouw staantribune met bergingen, de omgevingsaanleg rond de voetbalvelden en atletiekpiste en de aanleg van een Finse piste.
De uitvoeringstermijn wordt in functie van de nieuwbouwwerken opgesplitst in 2 afzonderlijke fasen:
- fase 1: kunstgrasveld;
- fase 2: atletiekpiste.
Vermoedelijke startdatum fase 1 kunstgrasveld: april 2017. De werken dienen afgerond te zijn tegen eind juli 2017.
Vermoedelijke startdatum fase 2 atletiekpiste: januari 2018. De werken dienen afgerond te zijn tegen eind mei 2018.
De vooropgestelde maximale uitvoeringstermijnen van deze opdracht zijn vastgelegd in volgende deelfasen:
Fase 1a: aanleg kunstgrasveld (incl. veldverlichting), afsluitingen en toebehoren m.i.v. omgeving rondom het voetbalveld: 60 kalenderdagen.
Fase 1b: groenaanleg rondom het voetbalveld: 15 kalenderdagen.
Fase 2a: renovatie atletiekpiste (incl. verlichting), afsluitingen en toebehoren m.i.v. omgeving rondom de atletiekpiste en bouw nieuwe staantribune met bergingen (incl. opbraak bestaande tribune): 165 kalenderdagen.
Fase 2b: groenaanleg rondom de atletiekpiste: 20 kalenderdagen.

Publicatiedatum
15-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Dupont Laurent

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
14-12-2016 14:00
Te lezen
04-01-2017 14:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
21-12-2016 14:00
Te lezen
11-01-2017 14:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
21-12-2016 14:00
Te lezen
11-01-2017 14:00