Infrabel - Directie Build
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

TR315301 - Lijn 59 - Stad Antwerpen Kennedyspoortunnel. Burgerlijke Bouwkunde. Evacuatieschacht op Rechteroever

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
• het bouwen van een evacuatieschacht voor de Kennedy spoorverbindingstunnel aan de rechteroever door middel van een secanspalenwand en een bijhorend dienstgebouw.
• het maken van een horizontale verbinding met de spoorwegkoker op een diepte van ongeveer 20 meter t.o.v. het maaiveld.
• de afwerking van het dienstgebouw en een minimale technische uitrusting voor verlichting en ventilatie.

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45221200 - Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45213320 - Gebouwen in verband met vervoer per spoor
45221230 - Schachten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.
Ter attentie van
Via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel

Overige nadere inlichtingen

Toevoegen van verbeterbericht 1