Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

TR315301 - Lijn 59 - Stad Antwerpen Kennedyspoortunnel. Burgerlijke Bouwkunde. Evacuatieschacht op Rechteroever

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
• het bouwen van een evacuatieschacht voor de Kennedy spoorverbindingstunnel aan de rechteroever door middel van een secanspalenwand en een bijhorend dienstgebouw.
• het maken van een horizontale verbinding met de spoorwegkoker op een diepte van ongeveer 20 meter t.o.v. het maaiveld.
• de afwerking van het dienstgebouw en een minimale technische uitrusting voor verlichting en ventilatie.

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45221200 - Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45213320 - Gebouwen in verband met vervoer per spoor
45221230 - Schachten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.
Ter attentie van
Via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel

Overige nadere inlichtingen

Toevoegen van verbeterbericht 1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!