Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

HERZELE - FOD FINANCIEN - Aanleg van elektriciteit

HERZELE - FOD FINANCIEN - Aanleg van elektriciteit

Datum van verzending van deze aankondiging
14-06-2018
Publicatiedatum
14-06-2018
Deadline
28-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom De Stoop
Telefoon
+32 92676742
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311869